Smog logo

Свържете се с нас

Екологично сдружение “За Земята”
ж.к. Лозенец, ул. Кръстьо Сарафов 24, ет. 1
София 1164

Teлефон: +359 2 943 11 23

Мобилен телефон: +359 896 62 88 08

Email: info[a]zazemiata.org

Последвайте ни:

АБОНИРАЙ СЕ ЗА ЗЕМЯТА

Сдружение ЗА ЗЕМЯТА е независима, неправителствена организация, обединяваща усилията на хора, решени да работят за създаване на природосъобразен и равнопоставен живот на нашата планета, който изключва експлоатацията на хората и природата.

ЗА ЗЕМЯТА работи в сътрудничество с екологични организации на национално и международно равнище. Сдружението е член на международните организации:

Цели:

  • Да събира и разпространява информация, свързана с проблемите на околната среда;
  • Да съдейства за формиране на природозащитна култура и повишаване общественото съзнание относно застрашеното състояние на живота на планетата;
  • Да организира директни акции и кампании за защита и възстановяване на околната среда.

Дейност

Дейността на организацията е съсредоточена в няколко кампании и проекти, насочени в конкретни сфери на опазване и възстановяване на околната среда.

Повече за различните теми, по които работим, можеш да прочетеш тук.