Smog logo

Препоръки

1. Използвайте градски транспорт, колело или споделено пътуване за придвижване в града. Ходете повече пеша и ползвайте автомобила си в града само в краен случай.

2. Поддържайте автомобила си в изправност, не премахвайте катализаторите.

3. Не използвайте ниско качествено твърдо гориво за отопление.

4. Абсолютно недопустимо е изгарянето на найлон, гуми и всякакви пластмаси в печките – горенето превръща тези изкуствени материали в изключително токсични вещества, които се натрупват в околната среда и водят до множество здравни последици, сред които ракови заболявания, проблеми на репродуктивното здраве, сърдечно-съдови проблеми, проблеми с развитието на нервната система и др.

5. Препоръчваме използване само на сертифицирани горива за отопление на уязвимите домакинства, на които се предоставят енергийни помощи. Промяна трябва да има и чрез предоставяне на възможност на енергийно бедните да избират, да получават подкрепа за енергийно ефективни мерки за домовете си чрез топлоизолация, подпомагане при закупуване на съвременни, високо ефективни печки, произведени от български фирми, които ще намалят замърсяването на въздуха и другите негативни ефекти.

6. Ако наистина нямате избор и не можете да си позволите да преминете към по-чисто отопление, използвайте само суха дървесина – т.е. дърва, които са сушени в продължение на две лета, и които се съхраняват на сухо под навес. Търговците на дърва най-често имат интерес да продават мокра и тежка дървесина, така че задачата и отговорността за качеството на горивата остава по-скоро на ваш гръб. Все пак знайте, че ако изсушите дървата, освен здравни ще имате и преки финансови ползи – по-добро и пълно изгаряне в печката, т.е. повече топлина; и по-малко пепел накрая.

7. Ако имате възможност сменете автомобила си електрически.

8. Заменете старата си печка с нова с ниски емисионни фактори.

9. За да имат траен ефект мерките за подпомагане на енергийно бедните е необходимо да се подпомагат домакинствата чрез закупуване на ефективни системи за отопление, използващи по-чисти горива – високоефективно котли на биомаса, високоефективни термопомпи, рекуператори, които оползотворяват отпадна топлина.

10. Преминете към използване на ВЕИ за отопление/охлаждане и за нуждите ви от електричество.

11. Изолирайте жилището си, така ще намалите енергията, която използвате и съответните вредни емисии във въздуха свързани с нейното производство.

12. Съчетаването на по-ефективни отоплителни системи и саниране на жилищата на уязвимите групи ще позволи много по-ефективно използване на средствата за подпомагане на енергийно бедните. (вж. Примерна схема за енергийно подпомагане).

13. В никакъв случай средства не трябва да се инвестират в скъпоструващи филтри за комините на домакинствата, които в момента се спрягат като решение. Много по-изгодно и ефективно е инвестиране в енергийно ефективно отопление.

14. Направете енергиен одит на жилището си, за да сте наясно какви мерки може да предприемете за повишаване на енергийната ефективност.

Фини прахови частици 2.5

Ключови факти, които трябва да знаете за замърсяването с фини прахови частици:
 • Замърсяването с фини прахови частици може да причини сериозни здравословни проблеми – включително пристъпи на астма, сърдечен инфаркт, инсулт и преждевременна смърт.
 • Замърсяването с фини прахови частици може да бъде проблем по всяко време на годината, в зависимост от мястото на което живеете.
Какво е замърсяване с фини прахови частици?
Замърсяването с фини прахови частици може да бъде от множество различни източници. Източниците на фини прахови частици с размер 2,5 микрометра в диаметър и по-малък включват електроцентрали, промишлени процеси, ауспусите на превозните средства, отоплението на дърва и горските пожари. Едрите частици (между 2,5 и 10 микрометра) се образуват при процеси на раздробяване и смилане, от прах по пътищата и от някои земеделски процеси.

Защо замърсяването с фини прахови частици е проблем?
Замърсяването с фини прахови частици се свързва с множество здравословни проблеми като кашлица, хрипове, затруднена белодробна функция, астматични пристъпи, сърдечни инфаркти и инсулти. Свързва се също с преждевременна смърт.
Трябва ли да се тревожа?
Макар че е добре винаги да се обръща внимание на качеството на въздуха по местоживеене, за определени хора съществува по-висок риск при замърсяване с фини прахови частици от други.
Това са:
 • Хора със сърдечносъдови заболявания (болести на сърцето и кръвоносните съдове)
 • Хора с белодробни заболявания, като астма и хронична обструктивна белодробна болест
 • Деца и тийнейджъри
 • Хора в напреднала възраст
 • Изследванията показват, че затлъстяването или диабетът може да увеличат риска.
 • Бременни и майки с малки деца трябва също да вземат предпазни мерки за защита на здравето на техните деца.
Как мога да се предпазя?
Използвайте прогнозата за планиране на дейности навън. В дните, когато прогнозата е лоша, предприемете прости стъпки за ограничаване на излагането:
 • Изберете дейност, изискваща по-малко натоварване
 • Съкратете заниманията на открито
 • Променете графика си
 • Прекарвайте по-малко време в близост до натоварени пътища
Когато нивото на фините прахови частици на открито е високо, то може да е такова и на закрито – освен ако сградата няма добра филтрираща система.
Поддържайте ниски нива на фини прахови частици на закрито:
 • Елиминирайте цигарения дим
 • Намалете употребата на печки на твърдо гориво и камини
 • Използвайте ХЕПА филтри и пречистватели на въздуха, предназначени да улавят частиците
 • Не палете свещи
Мога ли да спомогна за намаляване на замърсяването с фини прахови частици?
Да! Ето няколко съвета:
 • Шофирайте по-малко: споделяйте колата с други хора, ползвайте градския транспорт, карайте колело или ходете пеш
 • Избирайте енергоспестяващи уреди
 • Настройвайте термостатите по-високо през лятото и по-ниско през зимата
 • Не палете листа, боклук, пластмаса или гума
 • Поддържайте колата, мотора и други двигатели в изправност

Фини прахови частици 10

Ключови факти, които трябва да знаете за замърсяването с фини прахови частици:
 • Замърсяването с фини прахови частици може да причини сериозни здравословни проблеми – включително пристъпи на астма, сърдечен инфаркт, инсулт и преждевременна смърт.
 • Замърсяването с фини прахови частици може да бъде проблем по всяко време на годината, в зависимост от мястото на което живеете.
Какво е замърсяване с фини прахови частици?
Замърсяването с фини прахови частици може да бъде от множество различни източници. Източниците на фини прахови частици с размер 2,5 микрометра в диаметър и по-малък включват електроцентрали, промишлени процеси, ауспусите на превозните средства, отоплението на дърва и горските пожари. Едрите частици (между 2,5 и 10 микрометра) се образуват при процеси на раздробяване и смилане, от прах по пътищата и от някои земеделски процеси.

Защо замърсяването с фини прахови частици е проблем?
Замърсяването с фини прахови частици се свързва с множество здравословни проблеми като кашлица, хрипове, затруднена белодробна функция, астматични пристъпи, сърдечни инфаркти и инсулти. Свързва се също с преждевременна смърт.
Трябва ли да се тревожа?
Макар че е добре винаги да се обръща внимание на качеството на въздуха по местоживеене, за определени хора съществува по-висок риск при замърсяване с фини прахови частици от други. Това са:
 • Хора със сърдечносъдови заболявания (болести на сърцето и кръвоносните съдове)
 • Хора с белодробни заболявания, като астма и хронична обструктивна белодробна болест
 • Деца и тийнейджъри
 • Хора в напреднала възраст
 • Изследванията показват, че затлъстяването или диабетът може да увеличат риска.
 • Бременни и майки с малки деца трябва също да вземат предпазни мерки за защита на здравето на техните деца.
Как мога да се предпазя?
Използвайте прогнозата за планиране на дейности навън. В дните, когато прогнозата е лоша, предприемете прости стъпки за ограничаване на излагането:
 • Изберете дейност, изискваща по-малко натоварване
 • Съкратете заниманията на открито
 • Променете графика си
 • Прекарвайте по-малко време в близост до натоварени пътища
Когато нивото на фините прахови частици на открито е високо, то може да е такова и на закрито – освен ако сградата няма добра филтрираща система.
Поддържайте ниски нива на фини прахови частици на закрито:
 • Елиминирайте цигарения дим
 • Намалете употребата на печки на твърдо гориво и камини
 • Използвайте ХЕПА филтри и пречистватели на въздуха, предназначени да улавят частиците
 • Не палете свещи
Мога ли да спомогна за намаляване на замърсяването с фини прахови частици?
Да! Ето няколко съвета:
 • Шофирайте по-малко: споделяйте колата с други хора, ползвайте градския транспорт, карайте колело или ходете пеш
 • Избирайте енергоспестяващи уреди
 • Настройвайте термостатите по-високо през лятото и по-ниско през зимата
 • Не палете листа, боклук, пластмаса или гума
 • Поддържайте колата, мотора и други двигатели в изправност

Озон

Ключови факти, които трябва да знаете за озона:
 • Озонът във въздуха, който дишаме, може да причини сериозни здравословни проблеми, включително затруднено дишане, пристъпи на астма, поражение на белите дробове и преждевременна смърт.
 • Озонът се образува на слънце, обикновено през горещите летни дни. Озонът е по-опасен следобед и привечер, така че планирайте дейностите си на открито за сутринта.
Какво е озон?
Озонът е безцветен газ, който може да бъде полезен или вреден, в зависимост от това къде се намира. Озонът в стратосферата е полезен, тъй като предпазва Земята от ултравиолетовите лъчи на слънцето. Озонът в приземния атмосферен слой, който ние дишаме, е вреден, тъй като може да увреди здравето на човека. Озонът се образува, когато два типа замърсители (летливи органични съединения и азотни оксиди) си взаимодействат на слънчева светлина. Тези замърсители се образуват от източници като превозни средства, промишленост, електроцентрали, и продукти като разтворители и бои.
Защо озонът е проблем?
Озонът може да причини множество здравословни проблеми, включително кашлица, затруднено дишане и поражения на белите дробове. Излагането на озон може да направи белите дробове по-податливи на инфекции, да влоши белодробните заболявания, да увеличи честотата на астматичните пристъпи и да повиши риска от преждевременна смърт от сърдечни или белодробни заболявания.
Трябва ли да се тревожа?
Дори и здравите възрастни могат да изпитат вредните въздействия на озона, но някои хора са в повишен риск. Това са:
 • Хора с белодробни заболявания като астма
 • Деца, включително тийнейджъри, защото техните бели дробове все още се развиват и те вдишват повече въздух на килограм тегло от възрастните
 • Хората в напреднала възраст
 • Хора, извършващи дейности на открито, включително работещите на открито
Как мога да се защитя?
При планиране на дейности на открито, използвайте този калкулатор. Бъдете здрави: спортувайте, яжте балансирано и контролирайте астмата чрез своя астма план за действие. Когато забележите, че въздухът е нездравословен, предприемете прости действия, за да намалите излагането:
 • Изберете по-спокойни дейности
 • Правете повече почивки при занимания на открито
 • Преместете заниманията си сутрин или ги планирайте за друг ден
 • Преместете дейностите си на закрито, където нивата на озон са по-ниски
Мога ли да спомогна за намаляване на озона?
Да. Ето някои съвети.
 • Изгасете осветлението, което не използвате
 • Шофирайте по-малко: споделяйте колата, използвайте градския транспорт, карайте колело или ходете пеш
 • Поддържайте колата си изправна и не оставяйте двигателя да работи на празен ход
 • При зареждане: спрете, когато помпата се изключи, внимавайте да не разлеете гориво и затягайте капачката на горивото
 • Напомпвайте гумите до препоръчителното налягане
 • Използвайте нисколетливи бои и почистващи продукти и ги запечатвайте и складирайте така, че да не могат да се изпаряват

Серен диоксид

Какво е серен диоксид?
Серният диоксид, безцветен реактивен газ, се образува, когато се изгарят съдържащи сяра горива, като въглища и нефт. Най-общо, най-високите нива на серен диоксид се намират близо до промишлени комплекси. Основите източници са електроцентрали, рафинерии и промишлени котли.
Какви са последствията за здравето и кой е изложен на най-висок риск?
Серният диоксид е дразнещ газ, който се отстранява от носните пътища. При повечето хора, за да предизвика серният диоксид здравословни проблеми, е нужна умерена активност, която изисква дишане през устата, като например бърза разходка.
 • За хората с астма, извършващи физически дейности на открито, вероятността да изпитат вредните въздействия на серния диоксид върху здравето е най-голяма. Основният ефект, дори и за много кратко излагане (в рамките на минути), е стесняването на дихателните пътища (наречено бронхоконстрикция). То може да бъде съпроводено с хрипове, стягане в гърдите и недостиг на въздух, което може да наложи използването на лекарство за разширяване на дихателните пътища. С повишаване на вдишваните нива на серен диоксид симптомите се увеличават. Функцията на белите дробове се възстановява напълно, в рамките на един час, дори и без лекарство, при преустановяване на излагането на серен диоксид.
 • При много високи нива, серният диоксид може да причини хрипове, стягане в гърдите и недостиг на въздух, дори и при здрави хора, които нямат астма.
 • Продължителното излагане на серен диоксид може да предизвика респираторни симптоми и заболявания, и да влоши астмата. Хората с астма са най-чувствителни към серен диоксид. Хора с други хронични белодробни или сърдечни заболявания, деца и хора в напреднала възраст, също са податливи на тези въздействия.
Какво трябва да знаете за азотния диоксид и вашето здраве
 • Източници на азотен диоксид са превозните средства, електроцентралите, промишлени източници на емисии и нетранспортни източници, като строителство и градинско оборудване (моторни резачки, косачки). Всички тези източници работят с изкопаеми горива.
 • Хора, които живеят или работят близо до натоварени пътища, може да бъдат изложени на високи нива на азотен диоксид.
 • Хора с белодробни заболявания, деца, възрастни и хора, извършващи активно дейности на открито, биха могли да бъдат особено чувствителни към азотен диоксид.
Как азотният диоксид влияе на здравето?
Научни доказателства свързват краткотрайните излагания на NO2, вариращи от 30 минути до 24 часа, с неблагоприятни респираторни въздействия, включително възпаление на дихателните пътища при здрави хора и повишени респираторни симптоми при хора с астма.

Проучванията показват също така връзка между краткотрайните излагания и увеличения брой посещения в спешна помощ, и хоспитализации поради респираторни заболявания.
Кой е чувствителен към азотен диоксид?
Лица, които прекарват време на или близо до главни пътища, може да бъдат изложени на значително по-високи нива на азотен диоксид, отколкото ако са далеч от пътища. Такива излагания засягат най-вече чувствителни групи като хора с белодробни заболявания, включително астма, деца и по-стари хора.
Има ли в моя квартал нездравословни нива на NO2 ?
За разлика от замърсяванията с озон и прахови частици, които могат да бъдат проблем за обширни райони, нивата на NO2 са значително по-високи в близост до източниците на замърсяване (например превозните средства по магистралите, фабрики). Последствията за здравето, свързани с NO2, са много по-малко вероятни с отдалечаването от тези източници на замърсяване.

При тежък трафик или на магистрали NO2 може да бъде два пъти по-висок от нивата, измерени в градски зони или на по-малко натоварени пътища. Мониторингови проучвания показват, че в рамките на около 50 метра от тежък трафик/магистрали, концентрациите на NO2 могат да бъдат от 30 до 100 процента по-високи.
Какво може да направите, за да намалите емисиите на азотен диоксид
 • Да ползвате автомобил заедно с други хора или да ползвате градски транспорт.
 • Когато качеството на въздуха е добро, да карате велосипед или да ходите пеш, вместо да шофирате.
 • Да комбинирате задачите си, за да намалите пътуванията с превозни средства.
 • Да ограничите работата на двигателя на празен ход.
 • При зареждане да внимавате да не се разлива гориво. Затягайте здраво капачката на резервоара.
 • Да поддържате в изправност колата, мотора и други двигатели.
 • Да напомпвате гумите до препоръчителното налягане.
 • Да пестите енергия вкъщи и на работа.

Въглероден диоксид

Какво е въглероден оксид?
Въглеродният оксид е безцветен газ без миризма. Образува се, когато въглеродът в горивата не изгаря напълно. Изгорелите газове от превозните средства предизвикват около 75% от емисиите на въглероден оксид в национален мащаб и до 95% в градовете. Други източници са изгарянето на горива в промишлените процеси и естествени източници като горските пожари. Обикновено при студено време нивата на въглероден оксид са най-високи, защото ниските температури са причина за по-непълно изгаряне и причиняват инверсии, които задържат замърсителите близо до земната повърхност.
Какви са последствията за здравето и кой е изложен на най-висок риск?
Въглеродният оксид прониква в кръвообращението през белите дробове и се свързва с хемоглобина, веществото в кръвта, което доставя кислород на клетките. Той намалява количеството кислород, достигащ до човешките органи и тъкани.
 • Изложени на най-висок риск са хората със сърдечносъдови заболявания, като болести на коронарната артерия. Когато са изложени на въздействието на въглероден оксид, те може да изпитат болки в гърдите и други сърдечносъдови симптоми, особено при физически натоварвания.
 • Хора с недоравита или увредена сърдечносъдова и респираторна система (например такива с намалена сърдечна дейност, мозъчно-съдово заболяване, анемия или хронично обструктивно белодробно заболяване), както и малки бебета и ембриони, също могат да бъдат изложени на висок риск от замърсяване с въглероден оксид.